Menu Zamknij

Word tematy

sposoby dostępu do opcji – skróty klawiaturowe – menu kontekstowe – wstążka narzędzi
zapisz jakoustawienia m.in:
czcionki,  akapitu, odstępy pomiędzy wierszami itd.
ustawienie strony, czcionka domyślna, domyślne ustawienia akapituwstawianie:
symbolu  + skrót klawiaturowy wstawiania
edytor równań
WORDART  / SMART ART
cliparty
wstawianie daty
wstawienie numeru stron
stopka i nagłówek
spis treści
bibliografia
cytaty
kolor strony
znak wodny
szablony dokumentów –  własny szablon
znajdź i zastąp
malarz formatów
statystyka tekstu
zakładki
punktowanie numerowanie (wielopoziomowe)
pasek szybki dostęp dodawanie ikon
makrodefinicje
Znak podziału strony, sekcji
zmiana językanarzędzia wspomagające pisownię:
autokorekta /tezaurus /kontrola ortograficznaograniczenie edytowanie
zabezpieczanie dokumentu hasłemtabele
recenzja
zmiana autora dokumentu
koperty / etykiety
korespondencja seryjna
dzielenie wyrazów
pole tekstowe
strona tytułowa
czas autoodzyskiwania dokumentu
strony sieci web