Menu Zamknij

Udział w konferencjach i seminariach

Obecnie od 1998 r,
Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzgorzewskiej w Warszawie

www.aps.edu.pl
Starszy Wykładowca

od 2016
Mazowiecki Zarząd Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej 
Dyrektor ds. Edukacji i rozwoju

w latach  2010-2016
Instytutu Rozwoju Słuzb Społecznych 
www.irss.pl
w latach  2012-2016
Dyrektor
w latach  2010-2012
Wicedyretor

w latach  2003-2010
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Wicedyrektor Departamentu Spraw Pracowniczych

Inne pełnione funkcje:

Członek Eurpean Social Network
Sieć europejskich organizacji socjalnych. Sieć finansowana przez Wspólnotę  Europejską w ramach programu Zatrudnienie i Solidarność Społeczna (Programme for Employment and Social Solidarity)

Członek Rady Dyrektorów  European Centre for Social Welfare Policy and Research  – Międzynarodowa organizacja badawcza afiliowana przy Organizacji Narodów Zjednoczonych

Redaktor naczelny kwartalnika Niepełnosprawność i Rehabilitacja

 Członek Krajowej Sieci Tematycznej (działającej w ramach KIW PO KL) Obszar: Zatrudnienie i integracja społeczna,

Członek Zarządu Fundacji PEDAGOGIKI ZDOLNOŚCI UNIVERSITAS REDIVIVA

Recenzent: International Journal of Pedagogy, Innovation and New Technologies (IJPINT)

Koordynacja i udział w wybranych projektach:

  • Projektu:  „PROFESJONALNY PRACOWNIK SOCJALNY – PROFESJONALNE DZIAŁANIE NA RZECZ OSÓB WYKLUCZONYCH”
  • Projekt realizowany w partnerstwie z Miastem Warszawa w ramach  POKL: Priorytet: VII Działanie: 7.2
  • Projektu: KOORDYNACJA NA RZECZ AKTYWNEJ INTEGRACJI od
  • Projekt realizowany w ramach POKL Działania 1.2 „Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej”.
  • Współtworzenie i wdrażanie ogólnopolskiego narzędzia Ocena Zasobów Pomocy Społecznej. Narzędzie zrealizowane w technologii intranetowej na serwerach Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.
  • Integracja społeczna osób z autyzmem – od norm prawa międzynarodowego do budowania solidarnej społeczności lokalnej finansowanego ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich,
  • Od wykluczenia do integracji – w obronie podstawowych praw osób z autyzmem – projekt realizowany przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

⇒ 2019

Sergo Kuruliszwili
PROVIDING SUPPORT BEYOND FOOD-RELATED NEEDS: FOOD AID AS LEVERAGE TO SUPPORT PEOPLE
EUROPEAN ROUNDTABLES
Food aid: the irremplacable basis of european solidarity
European Parliament, Brussel 20 marca 2019

⇒ 2017
Sergo Kuruliszwili organizacja i udział w wizycie studyjnej  Adult Education – Staff Mobility  –  “Social Welfare in Sicily”, Palermo, 04-08. 09.2017

Sergo Kuruliszwili  przygotowanie i prowadzenie debaty podsumowującej międzynarodową konferencję naukową upowszechniająca projekt: Laboratoria innowacji w rozwoju kompetencji nauczycieli pedagogiki specjalnej
i osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 19.05.2017

Sergo Kuruliszwili  The changes of learning habits in the time of internet –  advantages and threats.  – Międzynarodowa konferencja naukowa pt:  “Psychology in the time of internet”, Ołomuniec 2017

⇒ 2016

Piąte  ponadnarodowe spotkanie projektowe – Projekt INNOVATION LABORATORIES IN THE DEVELOPMENT OF COMPETENCES OF SPECIAL PEDAGOGY TEACHERS AND PEOPLE WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS
20-21 września 2016 – Olomouc, Czechy

Czwarte ponadnarodowe spotkanie projektowe – Projekt INNOVATION LABORATORIES IN THE DEVELOPMENT OF COMPETENCES OF SPECIAL PEDAGOGY TEACHERS AND PEOPLE WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS
29-30 czerwca 2016 –  Palermo, Włochy

Sergo Kuruliszwili   Big DATA w pedagogice Międzynarodowa konferencja naukowa pt: “Wspólnotowość a solidarność – główne problemy filozoficzne i społeczne”,
Warszawa 2016

⇒   2015
“Współczesne media i zmiany kulturowo-społeczne a różnice pokoleniowe i więzi rodzinne”
Międzynarodowa Konferencja Proces i skutki transformacji społeczno-kulturowych w przestrzeni rodziny.
Pruszków 2015

Prezentacja “People with disabilities and older people: key issues – a Polish perspective”
European Semester  Reference Group  – European Social Network.
21 września Bruksela
http://www.esn-eu.org/news/694/index.html

Annual Meeting of the Board of Directors and 25th Assembly Meeting of European Center of Social welfare and Research.
Przewodnictwo sesji III: Public Health  Promotion Strategies
Wiedeń 9-10 września

Seminarium “ESN Workshop on Education, Employment and
Social Services for vulnerable young adults”
Wystapienie: “Horizontal and vertical cooperation to bring disadvantaged young adults into employment”
Haga, czerwiec  2015

⇒  2014
Udział w pracach European Semester  Reference Group  – European Social Network.
22 września Londyn

Seminarium “The Future of Welfare in a Global Europe,
Wiedeń 15 września
The General Assembly Meeting is the annual meeting of Board members
European Center of Social Welfare and Research.
Wiedeń 16-17 września

Sergo Kuruliszwili “Cyberzagrożenia –wyzwaniem dla pracowników służb społecznych.” Konferencja Przemoc w przestrzeniach życia współczesnego człowieka „Reaguję, gdy widzę” Pruszków 2014

Sergo Kuruliszwili “Bariery w pracy zawodowej –  subiektywne spojrzenie pracowników socjalnych.”
Konferencja „Praca socjalna i pomoc społeczna – różne oblicza i zadania”
Warszawa 2014
http://www.wsns.aps.edu.pl/media/92414/programkonferencji.doc.pdf

Sergo Kuruliszwili  “A coherent approach to legislation and policy implementation in child and family support, the Polish case”
W ramach seminarium Peer Review Investing in Children Services, Improving Outcomes   zorganizowanego  przez European Social Network  http://www.esn-eu.org/news/478/index.html
Barcelona 2014

Panel–debata ekspercka “Przyszłość kształcenia służb społecznych w obszarze cyberzagrożeń”
Zorganizowana przez  Wyższą Szkołę Pedagogicznę  im. Janusza Korczaka w Warszawie,
Warszawa 2014

Sergo Kuruliszwili  Lotte Henriksen; Martin Bilberg:  “Building a comprehensive strategy for de-institutionalisation”
W ramach 22nd European Social Services Conference
http://esn-conference.org/programme-rome
Rzym 2014

⇒ 2013
Sergo Kuruliszwili  „Potrzeba prowadzenia badań dotyczących osób ze spektrum autyzmu oraz wykorzystania ich wyników podczas szkoleń dla pracowników służb społecznych” Debata „DOROŚLI Z AUTYZMEM – OBYWATELE MAZOWSZA”
Warszawa 2013

Sergo Kuruliszwili “Jakie szkolenia są potrzebne pracownikom systemu pomocy społecznej” –Warsztaty dla kadry kierowniczej instytucji służb społecznych w ramach MOŻLIWOŚCI I BARIERY POMOCY OSOBOM Z AUTYZMEM
Białobrzegi  2013

Sergo Kuruliszwili „Badania i szkolenie narzędziami koordynacji integracji społecznej”
Spotkanie informacyjne dla pracowników CIS
Gdańsk   2013 r.

Annual Meeting of the Board of Directors  and 23rd NLO-Assembly Meeting
Komentator Sesji III: Employment  and Poverty
Wiedeń   2013 r.