Menu Zamknij

Technologia informacyjna – ćwiczenia

Zajęcia zdalne realizowane są w oparciu o treści umieszczone na platformie TEAMS w poszczególnych zespołach:

Semestr zimowy 202o/21

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a535afec69cf3499cac5f000aa748c654%40thread.tacv2/conversations?groupId=95001386-489e-4469-ac36-1bd271135244&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a2fa969f63bd548b2a65ba7b822360721%40thread.tacv2/conversations?groupId=7b00659d-710d-46bb-a476-aedb8280136d&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3afe081c8de3f04731a8c924d656682160%40thread.tacv2/conversations?groupId=dcf61e60-2ea0-4cd2-85f3-f7065d494e04&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a1b18f5c6eb4d4773a02f7ea21512e2f3%40thread.tacv2/conversations?groupId=ab8d4eb5-2017-4aa5-9633-957675fabba1&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a1b18f5c6eb4d4773a02f7ea21512e2f3%40thread.tacv2/conversations?groupId=ab8d4eb5-2017-4aa5-9633-957675fabba1&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86