Menu Zamknij

Word_Excel sprawdzian

Pliki wynikowe waszych prac proszę zapisać pod nazwami “word egzamin” excel egzamin” w swoim folderze na dysku sieciowym

Czas: 60 min.

WORD

Wyniki proszę zapisać na dysku sieciowym w swoim folderze.

  1. Stwórz z pomocą opcji drukowania etykiet  swoją wizytówkę.
  2. Do nowego dokumentu skopiuj z internetu tekst o długości  > 10 stron i stwórz do niego spis treści.
  3. Ustaw trzecią  stronę  dokumentu i tylko trzecia w orientacji poziomej.
  4. Napisz ile znaków i ile wyrazów i akapitów ma skopiowany tekst i ile znaków  ile wyrazów jest na jego pierwszej stronie.

EXCEL

Zad 1. W Excel-u przygotuj ankietę dotyczącą uzależnienia od Internetu – przekopiuj poniższe pytania i dodaj możliwość udzielenia odpowiedzi TAK/NIE

1.Czy czujesz się zaabsorbowany internetem do tego stopnia, że ciągle rozmyślasz o odbytych sesjach internetowych i/lub nie możesz doczekać się kolejnych sesji?

2.Czy odczuwasz potrzebę zwiększenia ilości czasu spędzanego w internecie, aby uzyskać większe zadowolenie (mieć więcej satysfakcji)?

3.Czy podejmowałeś wielokrotnie, nieudane próby kontrolowania, ograniczania lub zaprzestania korzystania z internetu?

4. Czy odczuwałeś wewnętrzny niepokój, miałeś nastrój depresyjny albo byłeś rozdrażniony wówczas, kiedy próbowałeś ograniczać lub przerwać korzystanie z internetu?

5.Czy zdarza Ci się spędzać w internecie więcej czasu niż pierwotnie zaplanowałeś?

6. Czy kiedykolwiek ryzykowałeś utratę bliskiej osoby, ważnych relacji z innymi ludźmi, pracy, nauki albo kariery zawodowej w związku ze spędzaniem zbyt dużej ilosci czasu w internecie?

7. Czy kiedykolwiek skłamałeś swoim bliskim, terapeutom albo komuś innemu, w celu ukrycia własnego nadmiernego zainteresowania internetem?

8. Czy używasz internetu w celu ucieczki od problemów, albo w celu uniknięcia nieprzyjemnych uczuć (np. poczucia bezradności, poczucia winy, niepokoju lub depresji)?

Tworząc ankietę zastosuj funkcjonalności takie jak:   sprawdzanie poprawności danych, formanty, zabezpieczenie arkusza przed zmianami.

Zad. 2.Używając funkcji logicznych wyświetl wypełniającemu komunikat o uzyskanym wyniku.

Wyniki:
1-4 punktów: Brak objawów uzależnienia.
5-8 punktów: Uzależnienie od internetu. Powinieneś skontaktować się z psychologiem lub poradnią lecznictwa odwykowego.