Sieci lokalne i rozległe

Wstęp.

Skróty systemowe:

 • Win + T – przełączanie się między aplikacjami na pasku zadań. Do zatwierdzenia wyboru służy Enter
 • Win + D– minimalizowanie wszystkich otwartych okien, na przykład w sytuacji,
 • Win + Home– minimalizowanie wszystkich otwartych okien poza aktywnym.
 • Win + ,– aktywowanie chwilowego podglądu pulpitu (do momentu puszczenia klawisza Windows)
 • Win + P– włączanie panelu ustawień dla stanowisk wielomonitorowych (z tego poziomu wybieramy na przykład czy obraz na kilku ekranach ma być powielany, czy rozszerzany)
 • Alt + Tab – podgląd otwartych okien. Klikając Tab, można się między nimi przełączać
 • Alt + Esc– przełączanie się między oknami w kolejności ich otworzenia
 • Win + E – otwieranie Eksploratora plików
 • Ctrl + N– otwieranie nowego okna Eksploratora plików (co przydaje się na przykład przy przekopiowywaniu plików)
 • Alt + F4 – zamykanie aplikacji lub aktywnego okna
 • Win + L – zablokowanie komputera i przejście do ekranu logowania
 • Ctrl + Shift + Esc– otwieranie Menedżera zadań
 • Ctrl + Alt + Delete – otwieranie okna administracyjnego
 • Win + A – otwieranie Centrum akcji
 • Win + Alt + D – otwieranie paska „Data/godzina”
 • Win + I –otwieranie okna Ustawienia.
 • Win + R – otwieranie narzędzia Uruchamianie
 • Win + + – otwieranie systemowego narzędzia Lupa. Kolejne wciskanie tej kombinacji powoduje przybliżenie, a Win + –– oddalenie

Podstawowe pojęcia cz.1:

Protokół TCP/IP
Adres IP
MAC Adres
NAT – network Address Translation
Porty
Domena
Podstawowa diagnostyka

BENDYK_POLITYKA_DODATEK_LUTY 2019

 

Komentarze są wyłączone.