Menu Zamknij

Publikacje

 • Sergo Kuruliszwili,  Marta Mikołajczyk:
  Realizacja programów unijnych a sposób pracy i umiejętności pracowników służb społecznych w Polsce.
  Instytut Rozwoju Służb Społecznych Warszawa,  2013
  książka recenzowana
 • Sergo Kuruliszwili Zmieniająca się przestrzeń internetu – nowe możliwości i nowe konieczności. [w:] Niepełnosprawnośc i Rehabilitacja 1/2103,  Warszawa, 2013  - 6 pkt.
 • Sergo Kuruliszwili,  Marta Mikołajczyk:   Sieć współpracy  instytucji pomocy społecznej na przykłazie realizowanych projektów Instytut Rozwoju Służb Społecznych Warszawa,  2013
  książka recenzowana
 • Sergo Kuruliszwili  E-learning w kształceniu służb społecznych  Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Warszawa 2013
  książka recenzowana
 • Sergo Kuruliszwili, Agnieszka Rymsza Maria Jankowska Helena Dorociak Anna Kuczyńska
  RAPORT 2013  Dorośli z autyzmem — obywatele Mazowsza.  Fundacja Synapsis, Warszawa 2013
 • S.Kuruliszwili; L.Grochowski T.Gajewski  Edukacja kadr medycznych w zakresie ekonomizacji ochrony zdrowia   w: Innowacje w praktyce nauk o zdrowiu red. I.Bojar,  A.Owoc Zielona Góra 2012
 • Sergo Kuruliszwili:   Narzędzie wspomagające przygotowanie Oceny zasobów pomocy społecznej   Praca Socjalna  nr  1,   Warszawa 2012  - 6 pkt.
 • Sergo Kuruliszwili:   Od e-learningu 1.0 do e-learningu 2.0  [w:] Filozofia i pedagogika twórczości – główne problemy, zasadnicze rozstrzygnięcia,
  red: Jan Łaszczyk,  Wydawnictwo Universitas Rediviva,   Warszawa, 2011
 • Sergo Kuruliszwili:   Cyfrowi uczniowie, analogowe nauczanie,  [w:] Problemy Opiekuńczo wychowawcze,  Warszawa, 2011
 • Sergo Kuruliszwili:   Redakcja: Komputer w edukacji gimnazjalno-licealnej,  Wydawnictwo Naukowe Scholar  Warszawa 2011
  książka recenzowana
  Sergo Kuruliszwili:   E-Learning w kształceniu na poziomie gimnazjalno – licealnym   [w:] Komputer w edukacji gimnazjalno-licealnej,  Wydawnictwo Naukowe Scholar  Warszawa 2011
 • Sergo Kuruliszwili:  Narzędzia informatyczne w kształceniu zdolnych i zarządzaniu wiedzą,  [w:] Praca Socjalna 2 Warszawa, 2009   - 6 pkt.
 • Sergo Kuruliszwili:  „Stosowany, nieznany e-learning – popularność szkoleń elektronicznych wśród studentów”  [w:] „Zdolność i twórczość jako perspektywa współczesnej edukacji”, red: Jan Łaszczyk, Małgorzata Jabłonowska, Wydawictwo Universitas Rediviva,   Warszawa, 2009
 • Sergo Kuruliszwili:  E-learning potencjał możliwości , [w:] Praca Socjalna 2 , Warszawa 2008  - 6 pkt.
 • Sergo Kuruliszwili, Od bycia nauczanym do uczenia się – nowe potrzeby nowe możliwości [w:]  Uniwersalista wobec wyzwań współczesności, Materiały IX Międzynarodowej Konferencji PTU, Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Uniwersakistycznego, Warszawa, 2006
 • Sergo Kuruliszwili, Rozwój edukacji zdalnej jako przykład synergii świata nauki i i biznesu [w:]  Życie pełne, dobrze urządzone a kultura doraźności.  Materiały VIII Międzynarodowej Konferencji PTU, Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Uniwersakistycznego, Warszawa, 2005
 • Sergo Kuruliszwili, Środki informatyczne w rozwijaniu zdolności  [w:]  Pedagogika twórczości i dialogu, ,  red. Jan Łaszczyk,  Oficyna wydawnicza PW Warszawa  2004
 • Sergo Kuruliszwili, E-learning jako narzędzie współczesnej edukacji specjalnej, Informatyczne środki w edukacji specjalnej,  red. Jan Łaszczyk, Wydawictwo Universitas Rediviva, Warszawa  2003,
 • Sergo Kuruliszwili:  E-learning jako narzędzie współczesnej edukacji ustawicznej,
  [w:] Edukacja Ustawiczna Dorosłych,  4(39) 2002,   Instytut Technologii Eksploatacji, Radom 2003,  - 8 pkt.
 • S.Kuruliszwili,  A. Zapiór, M. Jabłonowska,  „Pedagogika zdolności w Internecie – eksperyment”. [w:]  Uzdolnienia intelektualne i twórcze. Teoria. Diagnoza. Metodyki   red. Jan Łaszczyk,   Wydawictwo Universitas Rediviva, Warszawa  2001
 • Sergo Kuruliszwili,  Internet jako środek do pedagogiki twórczości. [w:]   "Pedagogika przemian cywilizacyjnych"   red. Jan Łaszczyk.  wyd. ZM. WSPS, Warszawa 1999.
 • Sergo Kuruliszwili: Proposal of Improvement of the Education at the College of Special Education In Warsaw.  George Washington University,  Waszyngton DC 1997 (maszynopis powielony)
 • Sergo Kuruliszwili: Jednolitość programów i metod nauczania  użytkowanie komputerów,
  [w:]   Zagadnienia współczesnej heurystyki - metodyki użytkowania komputerów red. Andrzej Góralski,  Monografie i zbiory monograficzne ZM WSPS, 5 (2), Warszawa 1995