Menu Zamknij

Praca / pełnione funkcje

Obecnie od 1998 r,
Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzgorzewskiej w Warszawie

www.aps.edu.pl
Adiunkt

od 2016
Mazowiecki Zarząd Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej 
Dyrektor ds. Edukacji i rozwoju

w latach  2010-2016
Instytutu Rozwoju Słuzb Społecznych 
www.irss.pl
w latach  2012-2016
Dyrektor
w latach  2010-2012
Wicedyretor

w latach  2003-2010
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Wicedyrektor Departamentu Spraw Pracowniczych

Inne pełnione funkcje:

Członek Eurpean Social Network
Sieć europejskich organizacji socjalnych. Sieć finansowana przez Wspólnotę  Europejską w ramach programu Zatrudnienie i Solidarność Społeczna (Programme for Employment and Social Solidarity)

Członek Rady Dyrektorów  European Centre for Social Welfare Policy and Research  – Międzynarodowa organizacja badawcza afiliowana przy Organizacji Narodów Zjednoczonych

Redaktor naczelny kwartalnika Niepełnosprawność i Rehabilitacja

 Członek Krajowej Sieci Tematycznej (działającej w ramach KIW PO KL) Obszar: Zatrudnienie i integracja społeczna,

Członek Zarządu Fundacji PEDAGOGIKI ZDOLNOŚCI UNIVERSITAS REDIVIVA

Recenzent: International Journal of Pedagogy, Innovation and New Technologies (IJPINT)

Koordynacja i udział w wybranych projektach:

  • Projektu:  „PROFESJONALNY PRACOWNIK SOCJALNY – PROFESJONALNE DZIAŁANIE NA RZECZ OSÓB WYKLUCZONYCH”
  • Projekt realizowany w partnerstwie z Miastem Warszawa w ramach  POKL: Priorytet: VII Działanie: 7.2
  • Projektu: KOORDYNACJA NA RZECZ AKTYWNEJ INTEGRACJI od
  • Projekt realizowany w ramach POKL Działania 1.2 „Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej”.
  • Współtworzenie i wdrażanie ogólnopolskiego narzędzia Ocena Zasobów Pomocy Społecznej. Narzędzie zrealizowane w technologii intranetowej na serwerach Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.
  • Integracja społeczna osób z autyzmem – od norm prawa międzynarodowego do budowania solidarnej społeczności lokalnej finansowanego ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich,
  • Od wykluczenia do integracji – w obronie podstawowych praw osób z autyzmem – projekt realizowany przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.