Menu Zamknij

Przyladek

Excel -praca na zbiorach danych

Sortowanie / Filtrowanie /Grupowanie / Sumy Częściowe / Obszar Wydruku / Blokowanie okienek / Funkcje tekstowe / Licz Jeżeli

Lista do ćwiczenia 

Excel - Funkcje logiczne / Kontrola poprawności danych / Formanty / funkcje czasu

Prezentacja danych - Wykresy - formatowanie warunkowe