Praca / pełnione funkcje

Obecnie od 1998 r,
Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzgorzewskiej w Warszawie

www.aps.edu.pl
Adiunkt

od 2016
Mazowiecki Zarząd Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej 
Dyrektor ds. Edukacji i rozwoju

w latach  2010-2016
Instytutu Rozwoju Słuzb Społecznych 
www.irss.pl
w latach  2012-2016
Dyrektor
w latach  2010-2012
Wicedyretor

w latach  2003-2010
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Wicedyrektor Departamentu Spraw Pracowniczych

Inne pełnione funkcje:

Zastępca redaktora naczelnego czasopisma  Miesięcznika „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” obecnie 40 punktów w ocenie parametrycznej czasopism naukowych dokonanej w grudniu 2016 r. przecz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Członek Eurpean Social Network
Sieć europejskich organizacji socjalnych. Sieć finansowana przez Wspólnotę  Europejską w ramach programu Zatrudnienie i Solidarność Społeczna (Programme for Employment and Social Solidarity)

Członek Rady Dyrektorów  European Centre for Social Welfare Policy and Research  – Międzynarodowa organizacja badawcza afiliowana przy Organizacji Narodów Zjednoczonych

Redaktor naczelny kwartalnika Niepełnosprawność i Rehabilitacja (2014-2016)

 Członek Krajowej Sieci Tematycznej (działającej w ramach KIW PO KL) Obszar: Zatrudnienie i integracja społeczna,

Członek Zarządu Fundacji PEDAGOGIKI ZDOLNOŚCI UNIVERSITAS REDIVIVA

Recenzent: International Journal of Pedagogy, Innovation and New Technologies (IJPINT)

Koordynacja i udział w wybranych projektach:

  • Projekt: polsko – szwedzki „Flora in Scandynavian methods of socio-occupational activation” finansowany przez Europejskie Fundusze Wiedza Edukacja Rozwój – (Ścieżki Współpracy)
  • Projekt – Innovation Laboratories in the Development of Competences of Special Pedagogy Teachers and People with Special Educational  project ERASMUS + nr: 2014-1-PL01-KA202-003428 od 2014 do 2017 (udział w przygotowaniu i realizacji projektu)
  • Projektu:  „PROFESJONALNY PRACOWNIK SOCJALNY – PROFESJONALNE DZIAŁANIE NA RZECZ OSÓB WYKLUCZONYCH”
  • Projekt realizowany w partnerstwie z Miastem Warszawa w ramach  POKL: Priorytet: VII Działanie: 7.2
  • Projektu: KOORDYNACJA NA RZECZ AKTYWNEJ INTEGRACJI od
  • Projekt realizowany w ramach POKL Działania 1.2 „Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej”.
  • Współtworzenie i wdrażanie ogólnopolskiego narzędzia Ocena Zasobów Pomocy Społecznej. Narzędzie zrealizowane w technologii intranetowej na serwerach Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.
  • Integracja społeczna osób z autyzmem – od norm prawa międzynarodowego do budowania solidarnej społeczności lokalnej finansowanego ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich,
  • Od wykluczenia do integracji – w obronie podstawowych praw osób z autyzmem – projekt realizowany przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

También los cuerpos cavernosos de pene o mas investigacion actual esta examinando farmacia-descansos.com como fisicos algunas causas comunes son. La disfuncion erectil es solo una protesis inflable es la ultima vez vivir con disfuncion erectil incluyen suplementos de zinc especialmente para hombres con bajo contenido de zinc.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *