PEDAGOGIKA SPOŁECZNA WOBEC KRYZYSU WYCHOWANIA

BIULETYN_16(18)_2019

Osoby, które dotychczas podpisały petycję:

Dr hab. Krystyna Ablewicz – Uniwersytet Jagielloński
Prof  Wiesław Ambrozik – Uniwersytet im Adama Mickiewicza w Poznaniu
Dr Mariusz Baranowski  – jako osoba prywatna
Prof Maria Czerepaniak-Walczak – Uniwersytet Szczeciński
Dr hab. Wioleta Danilewicz – Uniwersytet w Białymstoku
Prof. Maria Deptuła – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Dr hab. Artur Fabiś – Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
Dr hab. Elżbieta Górnikowska-Zwolak – Uniwersytet Śląski w Katowicach
Dr Anna Maria Jeznach – jako osoba prywatna
Dr hab. Mariusz Korczyński – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Dr hab. Alicja Korzeniecka – Bondar-  jako osoba prywatna
Dr Ilona Kość – Uniwersytet Szczeciński
Prof. Kazimierz Zbigniew Kwieciński – członek rzeczywisty PAN
Dr Karina Leksy – Uniwersytet Śląski w Katowicach
Prof. Ewa Marynowicz-Hetka – Uniwersytet Łódzki
Prof.  Maria Mendel – Uniwersytet Gdański
Dr hab.  Małgorzata Michel -Instytut Pedagogiki UJ
Marek Michalak – Międzynarodowe Stowarzyszenie im. Janusza Korczaka
Prof. Jerzy Modrzewski – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Dr hab. Jolanta Muszyńska – Uniwersytet w Białymstoku
Prof.  Jerzy Nikitorowicz – Uniwersytet w Białymstoku
Prof.  Mirosława Nowak-Dziemianowicz – Uniwersytet Opolski, Akademia WSB
Dr hab. Anna Odrowaz-Coates –  jako osoba prywatna
Prof. Andrzej Olubinski – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Dr Aneta Ostaszewska – Uniwersytet Warszawski
Prof. Jacek Piekarski – Uniwersytet Łódzki
Dr Anna Róg – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Dr  Marzena Ruszkowska – Państwowa Szkoła Wyższa w Białej Podlaskiej
Dr hab.  Zofia Szarota – Uniwersytet Warszawski
Dr hab. Jerzy Szmagalski -Akademia Pedagogiki Specjalnej
Dr Mirosława Ściupider-Młodkowska – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Prof. Wiesław Theiss – Akademia Pedagogiki Specjalnej
Dr Lech Witkowski – Akademia Pomorska w Słupsku
Prof.  Danuta Urbaniak-Zając – Uniwersytet Łódzki
Dr hab.  Danuta Uryga – Akademia Pedagogiki Specjalnej
Dr Piotr Zdunkiewicz – Państwowa Szkoła Wyższa w Białej Podlaskiej
Dr hab.  Hanna Żuraw -Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Podpisuję petycję

Das erhöhte Testosteron sollen durchaus noch 2-3 Tage angehalten haben obwohl die Einnahme nicht mehr erfolgt ist. Kamagra ist ein Medikament, das die sexuelle Kraft einer Person erhöht und Viagra Generika mit dem Wirkstoff Tadalafil kann Untersuchungen zufolge den Samenerguss um bis zu 300 Prozent hinauszögern. Um Impotenz zu beseitigen und weitere Informationen über das Potenzmittel Viagra finden Sie hier und dass die erektile Dysfunktion manchmal ein Zeichen einer seriösen Krankheit sein kann.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *